DELA

Jomala vill ta bort nämnder

JOMALA. Jomala kan från och med årskiftet bli den första kommunen på Åland där fullmäktige bereder de ärenden som normalt sköts av nämnderna. Kommunstyrelsen föreslår nämligen att alla nämnder utom byggnadsnämnden skall slopas.
Syftet med omstruktureringen är dels att få bort ett tidskrävande byråkratiskt moment, dels att ge politikerna möjlighet att tidigare involveras i beslutsprocessen. Någon sparåtgärd är det inte fråga om.
Flera ärenden skulle också beredas endast på tjänstemannanivå som till exempel sociala frågor som ofta är sekretessbelagda.
Motsvarande system tillämpas bland annat i Tierp i Sverige och i Kempele i Finland.
Den 5 april tar fullmäktige ställning till förslaget. (tt-s)