DELA

Jomala vill överta väg

Kommunstyrelsen i Jomala har vänt sig till landskapsregeringen med frågan om de kan få överta den del av landsväg 220 som förbinder Godbyvägen med Nya Godbyvägen.
Landskapsregeringen godkänner att Jomala kommun övertar vägsträckan under förutsättning att man även övertar den så kallade ”Jomalarakan” från Elandelslaget och fram till korsningen Överby/Önningeby på landsväg nr 220.
Sträckan mellan gamla Godbyvägen och nya Godbyvägen skulle efter ett övertagande omklassificeras till gata och sträckan Elandelslaget till Överby/Önningeby korsningsområde skulle omklassificeras till kommunväg.
Landskapsregeringen tycker att ett lämpligt datum för övertagande skulle vara den 1 maj. Nu önskar man att Jomala kommun tar ställning till hur man vill göra senast den 9 april. (ml)