DELA

Jomala vill köpa gamla bankhuset

Kommunstyrelsen i Jomala anser att kommunen skall köpa den fastighet i Prestgården by, Sandtorp, där Ålandsbanken tidigare hade en filial. I huset finns redan daghemmet Myran och även resten av utrymmena kunde, enligt styrelsen, användas som dagis.
För att köpet skall bli av krävs ett ja från kommunfullmäktige. Priset som Jomala och den nuvarande fastighetsägaren, Norrsken fastigheter ab, kommit överens om är 385 000 euro.
Kommunstyrelsen har också beslutat att kommunen skall anlita en mäklare för att värdera och sälja Björsby skola.
Beslutet fattades med anledning av att Waldorf Åland är intresserade av att etablera en skola och barnträdgård i Jomala. Föreningen har tidigare hört sig för om Björsby men då fått nej. Sedan dess har fullmäktige bestämt att fastigheten skall avyttras. Fullmäktige har också det sista ordet vid en eventuell försäljning. (tt-s)