DELA

Jomala vill inte betala för register

Byggnämnden i Jomala anser att det är landskapet som i egenskap av beställare ska stå för kostnaderna för ett gemensamt register över enskilda avlopp på Åland och inte kommunerna. Enligt förslaget ska kommunerna, med undantag av staden, betala 40 000 av de totala kostnaderna på 100 000 euro.

– Jomala har redan i dag god kontroll över de enskilda avloppen speciellt inom avrinningsområden till dricksvattentäkterna, konstaterar nämnden i beslutsprotokollet.

Kartläggningen av avloppen är en del i den vattenplan som Ålands vatten gör i samarbete med landskapet för att skapa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering. Arbetet med planen inleddes i februari fjol och ska vara slutfört i januari.(tt-s)