DELA

Jomala vill ha fler flyktingar

Jomala kommun tar emot ännu en flyktingfamilj om kommunstyrelsen får stöd för förslaget i fullmäktige. En bostad för familjen finns redan och kan reserveras.

Kommunstyrelsen föreslår också att flyktingmottagningen samordnas med övriga aktuella kommuner på Åland så att de nya invånarna kan tas emot samtidigt.

– Frågan om vilken kommun som ska vara huvudman för den gemensamma tillfälliga tjänsten som integrationssamordnare behöver utredas närmare, skriver Jomala i beslutsprotokollet. (tt-s)