DELA

Jomala vill ha avtal med stan om ungdomsgårdar

Kommunfullmäktige i Jomala ger kommunstyrelsen i uppdrag att ingå en överenskommelse med Mariehamn om att staden fakturerar Jomala kommun för de ungdomar som besöker ungdomsgårdarna i Mariehamn, i enlighet med en motion som fullmäktigeledamoten Dennis Jansson (MSÅ) med flera lämnade in i juni. Förvaltningen får i uppdrag att förhandla fram ett avtal inklusive pris med Mariehamns stad.
Under ett års tid har Jomala och Mariehamn fört diskussioner angående ungdomsgårdarna samt priset för dessa tjänster. I en rapport som fritidschefen i Jomala sammanställt framgår att Jomalas ungdomsgårdar haft 428 besök av Mariehamnsungdomar under 2013. Mariehamns ungdomsgårdar besöktes 186 gånger av ungdomar från Jomala. (ml)