DELA

Jomala vill bygga konstgräsplan

JOMALA. Kommunstyrelsen vill att en fullstor konstgräsplan med belysning ska byggas under 2007 intill Vikingahallen. Kostnaden beräknas uppgå till 430.000 euro och byggs under förutsättning att landskapsregeringen beviljar ett lån på 50 procent av kostnaderna samt ett stöd på 25 procent av kostnaderna.
En arbetsgrupp har utrett förutsättningarna för anläggandet av en sand- eller konstgräsplan och kan påvisa en intäktspotential som uppväger en dyrare satsning på en konstgräsplan. En uppvärmd konstgräsplan är dock inte ekonomiskt försvarbar, anser arbetsgruppen.
Styrelseledamoten Carina Aaltonen (s) förslog under måndagens måndagens möte att anläggningen ska förses med värme, men förslaget fick inget stöd.
Ärendet går nu vidare för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. (as)