DELA

Jomala utreder rökfritt arbete

Sex av Jomalastyrelsens ledamöter har lämnat in ett initiativ om att kommunen ska införa tobaksfri arbetstid från och med näsat år.

Kommundirektör John Eriksson konstaterar att ett eventuellt införande av rökfri arbetstid måste förankras hos kommunens personal och behandlas av arbetarskyddskommissionen.

Beslutet i kommunstyrelsen blev att ge personalchefen i uppdrag att utreda frågan.