DELA

Jomala tar lån för hästsporten

Ålands hästsportförening vill köpa travbanan i Hindersböle och anhåller därför om att Jomala förmedlar och ansvarar för ett lån på 186 500 euro som landskapet har beviljat ur penningautomatmedel.
Kommunen konstaterar i sin beredning av ärendet att föreningen redovisat minus i de två senaste boksluten, drygt 11 200 euro 2012 och nästan 30 000 euro 2011, samtidigt som fastigheten redan är belastad med flera inteckningar på över en kvart miljon.
Kommunstyrelsen förordar därför lånet bara under förutsättning att kommunen får en godtagbar säkerhet i form av ett pantbrev. Kommunfullmäktige har sista ordet i frågan. (tt-s)