DELA

Jomala slipper skadestånd

Hovrätten upphäver inte tingsrättens dom i målet om barnomsorgsavgifterna i Jomala.
En privatperson lämnade i december 2006 in en stämningsansökan till Ålands tingsrätt. Personen ville att tingsrätten skulle fastställa att det fanns en fordran gällande barnomsorgsavgifter erlagda under perioden 1 augusti 1997 till 31 december 2000. I första hand yrkade käranden att kommunens debitering av avgifter var olaglig under den angivna perioden och därmed skadeståndsgrundande till den delen debiteringarna överstigit avgiftstaket som gällde från och med den 1 augusti 1997.
Den 30 maj 2007 förkastade tingsrätten käromålet. Domen överklagades men hovrätten har nu beslutat att inte ändra tingsrättens dom.
Jomala kommun behöver alltså inte betala något skadestånd. (ml)