DELA

Jomala ser över äldreomsorgen

För ett par år sedan lät Jomala utreda behovet av äldreomsorg i kommunen. Nu vill kommunstyrelsen att man återupptar arbetet med en utredning som riktar sig längre fram i tiden.

– En åldrande befolkning är en utmaning inom äldreomsorgen och trots att Jomala kommun har en relativt ung befolkning finns det ingen anledning att tro att kommunen kommer vara immun mot de demografiska utmaningar många kommuner står inför, skriver man i beredningen.

Jomalastyrelsen vill också att kommunens ombud vid Oasens förbundsfullmäktigemöte den 23 november ska fråga minister Wille Valve (MSÅ) när kommunerna kommer att involveras i arbetet med den nya äldreomsorgslagen och om den nya lagen medför merkostnader för kommunerna. (tt-s)