DELA

Jomala säger nej till antennbidrag

Vikingaåsens antennförening får inte det bidrag på 5.000 euro som de har anhållit om hos Jomala kommun. Antennföreningen behöver pengarna med motiveringen att de många nya bostadsområdena i kommunen belastar föreningens ekonomi och med att utbyggnad och underhåll av ett kabeltv-nät är en viktig infrastrukturell satsning.
Det håller kommunstyrelsen inte med om. Med hänvisning till att det i dagens samhälle finns alternativ till marksänd tv och till att fullmäktige redan borgat för en checkräkningskredit på 25.200 euro till föreningen avslås anhållan. (tt-s)