DELA

Jomala säger ja till Svibybuss

JOMALA. Kommunstyrelsen stöder Sundqvists buss anhållan om utökat trafiktillstånd för sträckan Sviby bron, Flygfältsvägen och Svibyvägen fram till Godbyvägen.
Bebyggelsen ökar i Svibyområdet både vad gäller boende och småindustrier. Men i dagsläget finns inga möjligheter att ta sig till eller från Sviby med buss, varken från norra Åland eller Mariehamn.
Boende i området har framfört önskemål om en sådan bussförbindelse.
Sundqvists buss trafikledare Mikael Lindström vill inte uttala sig om hur trafiken skulle läggas upp innan landskapsregeringen fattat sitt beslut i ärendet. (pd)