DELA

Jomala-räddning gick över budget

Räddningsförvaltningen i Jomala kommmun överskred sin budget 2019 med 11 000–12 000 euro.

Orsaken till överskridningen är tre oförutsedda händelser (bränder) som medfört 4 600 euro i merkostnader för material- och bränsle samt oförutsedda kostnader om 6 500 euro som hänförs till insatser vid stormen Alfrida. (hh)