DELA

Jomala planerar köpa Berghyddan

Kommunstyrelsen i Jomala har beslutat inleda förhandlingar med föreningen Odlingens vänner om att köpa fastigheten Berghyddan.
Beslutet har fattats med motiveringen att området inte passar för att bygga bostäder utan uteslutande som parkmark och att kommunen, till exempel i samband med planläggning, brukar överta parkområden.
Berghyddan är en ekonomisk belastning för Odlingens vänner. Föreningen erbjöd redan för ett år sedan kommunen att köpa fastigheten men då sade kommunstyrelsen nej. (tt-s)