DELA

Jomala mister ännu en chef

Henrik Häggblom, personalchef och före detta kommunsekreterare i Jomala kommun, blir biträdande kanslichef i Mariehamn. Han tillträder på måndag.
Tjänsten i staden har varit vakant länge och stadsstyrelsen beslöt i våras att den skall tillsättas.
Det har under den senaste tiden varit många förändringar inom Jomalas kommunala tjänstemannaledning med nya namn på flera poster som kommundirektörens, kommunsekreterarens, ekonomichefens och socialchefens.
Kommunstyrelsen i Jomala tar formellt ställning till Häggbloms avskedsansökan på sammanträdet nästa vecka. (tt-s)