DELA

Jomala kommun polisanmäld för väg

JOMALA. En privatperson har polisanmält Jomala kommun. Anledningen är att han anser att kommunen har fattat felaktiga beslut om en väg som kommunen äger i Norra Möckelö by. Polisen har bett kommunen lämna in ett bemötande och i måndags godkände kommunstyrelsen kommundirektör John Erikssons förslag till utlåtande.
I bemötandet skriver kommunen att alla de beslut som nämns i polisanmälan har vunnit laga kraft – vissa fattades så tidigt som år 2001 – och att preskriptionstiden för åtminstone brott mot tjänsteplikten är två år.
– I och med att samtliga beslut som omfattas av polisanmälan vunnit laga kraft och att vägen i Norra Möckelö by är uppförd i enlighet med gällande vägplan och dessa beslut, utgår Jomala kommun dock från att de fattade besluten och åtgärder i ärendet är lagliga, skriver kommunen.
Dessutom har representanter från kommunen flera gånger träffat den privatperson nu gjort anmälan för att besvara de frågor han fört fram. Kommunen önskar enligt bemötandet också att polisen specificerar vilka eventuella brottsmisstankar som anmälan omfattar. (mw)