DELA

Jomala kommun i Ålands tingsrätt

I onsdags var barnomsorgsavgifterna uppe i Ålands tingsrätt. Det är en privatperson som stämt Jomala kommun och vill att tingsrätten ska fastställa att det finns en fordran gällande dagisavgifter för perioden 1.8 1997-31.12 2000, alltså åren före de fem år som kommunen har beslutat att betala tillbaka felaktigt uppburna avgifter för.
Privatpersonen vill i första hand att tingsrätten ska slå fast att avgifterna under perioden har varit olagliga och att den del av avgifterna som överstigit avgiftstaket ska vara skadeståndsgrundande.
Dom i ärendet meddelas inom juni månad. (as)