DELA

Jomala kommun föreslås bli grön

JOMALA. Kan Jomala kommun börja använda uteslutande grön el, det vill säga förnyelsebar energi, i alla sina fastigheter och verksamheter? Det är en fråga som kommunens byggnadstekniska nämnd nu skall titta närmare på.
Frågan har ställts i form av ett initiativ med Simon Holmström som förste undertecknare.
Initiativtagarna godkänner inte rikedom eller kallt klimat som argument för att använda ohållbar och miljöförstörande energi. I stället föreslår man att Jomala går med i Ålands vindenergi för att med det också stöda nya satsningar på vindkraften.
– Att man i kommunen allt mer tänker på vilka vibbar man sänder ut i och med vilken el man använder är något man bör tänka på i dagens samhälle, skriver man i initiativet. (tt-s)