DELA

Jomala inventerar naturen på danaarv

JOMALA. Kommunstyrelsen i Jomala vill i det här skedet inte inrätta två naturreservat på de ägor man ärvt efter gottbybon Olof ”Böjsarn” Bergman.
I stället skall kommunen under våren och sommaren göra en inventering av naturvärdena på de två aktuella skiftena och först efter det ta ställning till om man skall förorda reservat eller inte.
Kommunstyrelsen var inte enig. Carina Aaltonen (S) föreslog att man skulle agera enligt landskapets önskemål om två naturreservat som införlivas dem i det åländska Natura 2000 programmet. Aaltonens förslag fick dock inte något understöd.
Det slutliga beslutet i frågan kommer så småningom att tas av Jomalas kommunfullmäktige. (tt-s)