DELA

Jomala har ny sekreterare

Kommunstyrelsen i Jomala har utsett politices magister Maria Törnqvist till ny kommunsekreterare.
Sammanlagt 21 personer sökte tjänsten, kommundirektören och personalchefen har hållit intervjuer med tre av dem.
– Urvalskriterierna för de som kallades till intervju var att de skulle besitta erfarenhet av offentlig förvaltning och kännedom om offentligrättslig lagstiftning. Vid intervjuerna av kandidaterna framkom att pol mag Maria Törnqvist var den av kandidaterna som hade mest erfarenhet av offentlig förvaltning samt att hon hade god kännedom om offentligrättslig lagstiftning, konstaterar kommundirektör John Eriksson i sin beredning av ärendet.
Törnqvist efterträder Henrik Häggblom som numera är kommunens personalchef. (tt-s)