DELA

Jomala granskas av justitiekanslern

Jomala kommuns hantering av Maxinge-ärendet blir en fråga för justitiekanslern.
Nya Åland har tidigare skrivit om att några politiker med Anders Eriksson (Åf) i spetsen krävt en oberoende granskning av kommunens agerande i samband med byggloven för det nya köpcentret. I måndags behandlade kommunstyrelsen motionen och beslöt då att följa kommundirektör Carolina Sandells förslag att föra ärendet vidare till JK.
Fullt eniga var kommunstyrelsens ledamöter inte. Peggy Smulter (Åf) vill att en oberoende jurist anlitas för granskningen i stället men hennes förslag vann inte understöd.
Fredrik Lundberg anmälde jäv och deltog inte ärendets behandling. (tt-s)