DELA

Jomala godtar inte högre Mise-avgifter

JOMAL. Kommunsen ombud på Misestämman på måndag har fått direktiv av kommunstyrelsen att inte godkänna några avgiftshöjningar för 2010.
Ombuden skall verka för att aktierna i Ålands problemavfall, Åpab, återlämnas till de ursprungliga ägarna.
– Syftet är att renodla Mise:s uppdrag som renhållningsmyndighet, skriver kommunstyrelsen i Jomala och konstaterar att hittills har endast Mariehamn, Jomala, Saltvik, Finström och Föglö återlämnat sitt aktieinnehav i ÅPAB.
Jomala kommun representeras i Mises styrelse av Harry Jansson (c) och kommunen företräds vid stämman av Carina Aaltonen (s) och Jorma Lehtinen (Lib).