DELA

Jomala gård hyrs ut till turistverksamhet

Jomala gård bjuds nu ut till hyra för turistverksamhet. Gården med tillhörande byggnader och cirka 30 hektar mark som gränsar till strand hyrs ut i 30 år med eventuell möjlighet till förlängning. Samtidigt bjuder man ut ett intilliggande jordbruksområde på cirka 20 hektar för lantbruk. Anbuden ska vara inne senast den 5 november.
Den tidigare lantbruksskolan ingår inte i de två områdena. (aks)