DELA

Jomala går vidare med Ringsböleväg

JOMALA. Efter att Jomala kommunstyrelse vänt sig till högsta förvaltningsdomstolen kan man nu föra vägplanen för ombyggnad av Ringsbölevägen till landskapsregeringen för fastställelse.
Ärendet som gäller en sträcka på cirka 600 meter behandlades första gången i kommunstyrelsen våren 2007. När förslaget ställdes ut till påseende kom det in anmärkningar från två hushåll, angående anslutningar till den nya vägen och vad som skulle hända med den gamla vägsträckan.
Sedan lämnade markägaren Rudolf Sirén in ett besvär till Ålands förvaltningsdomstol. Kommunstyrelsen besvärade sig då till högsta förvaltningsdomstolen, som nu har upphävt Ålands förvaltningsdomstols tidigare beslut. (pd)