DELA

Jomala går till Hfd om socialvårdsplan

Jomala, en av tolv kommuner som fick avslag på sitt rättelseyrkande gällande landskapsregeringens socialvårdsplan 2019–2023, tar frågan till Högsta förvaltningsdomstolen.