DELA

Jomala förlänger barnskyddsjouren

En uppföljning av barnskyddsjouren under ett drygt halvår visar att jouren är berättigad. Det konstaterar socialnämnden i Jomala som vill att avtalet förlängs till den sista december 2013.
Barnskyddsjouren började sin verksamhet för drygt ett år sedan och socialnämnden anser att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser om hur verksamheten fungerar. Därför vill nämnden att man dels gör en ordentlig utvärdering då jouren är inne på sitt fjärde år och dels tittar på vilka andra alternativ till jourverksamhet som finns.
Alla kommuner på fasta Åland delar på ansvaret för barnjouren. Tallbacken i Mariehamn har hand om det praktiska arbetet medan Mariehamns stad sköter om statistikuppföljningen. (tt-s)