DELA

Jomala föreslår höjd lekparksavgift

JOMALA. Lekparksavgifterna i Jomala kommun har varit oförändrade sedan 2007. Nu föreslår dock kommunstyrelsen en höjning. Tidigare har den fasta avgiften varit sju euro per månad samt 1,80 euro per närvarodag. Från den 1 januari kan avgiften höjas till åtta euro per månad samt 1,90 euro per närvarodag.
Ärendet går nu till fullmäktige. (mt)