DELA

Jomala fick avslag om gångbanor

Landskapsregeringen avslår Jomala kommuns anhållan om att bygga en separat gång- och cykelväg längs gamla Godbyvägen.
Landskapsregeringen bygger endast separata gångbanor längs landskapets huvudvägar. ”Jomala kommun har möjlighet att själv bygga gång- och cykelväg längs med gamla Godbyvägen och då finns möjlighet att erhålla landskapsbidrag för detta.”
Byggandet av en separat gång- och cykelväg längs landsväg 1 från Möckelö till Kungsö beräknas starta 2012.
När det gäller en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet på sträckan Kungsö – Gottby samt Näfsby – Frebbenby påbörjas arbetet efter 2012. Landskapsregeringen skriver i sitt beslut att man är mycket positiv till att bygga gång- och cykelvägar bredvid huvudvägarna ”och önskar utbyggnadstakten skulle gå snabbare men med den ekonomiska situationen som råder inom landskapet är det inte realistiskt att tro att gång- och cykelväg nätets utbyggnad skulle kunna ske snabbare än idag.” (ak)