DELA

Jomala fastställde skattesatserna

Inkomstskattesatsen i Jomala blir 17 procent även nästa år. Det beslöt kommunfullmäktige på sitt möte i tisdags.
Även fastighetsskattesatserna fastställdes till samma nivå som i år, det vill säga den allmänna fastighetsskatten blir 0,50 procent, fastighetsskatten för övriga bostadsbyggnader blir 0,90 procent, för obebyggda byggnadsplatser 1,00 procent och för kraftverk 0,40 procent.
För byggnader som används som stadigvarande bostäder och för allmännyttiga samfund uppbärs ingen fastighetsskatt. (ml)