DELA

Jomala får stöd för fjärrvärme

Jomala kommun ska anlägga ledningsnät och panncentral för fjärrvärme i Jomala Prästgården.
Landskapsregeringen har i enlighet med principerna för åtgärder som främjar förnybar energi beslutat att bevilja ett bidrag på högst 187.000 euro. Av dem går 143.000 euro till anläggningen av ledningsnätet och 44.000 euro till panncentralen.
Förutsättningen för att bidrag beviljas är att anläggningen drivs i kommunal regi. Om kommunen bildar värmebolag ska det ägas till 100 procent av kommunen. Ledningsnätet ska också vara tillgängligt för flera värmeproducenter samtidigt. (as)