DELA

Jomala ersätter inte skadad bil

En person som ansöker om att Jomala ska betala reparationen av en bilskada förorsakad av stenkastning i anslutning till daghemmet Trollsländan, får nej av kommunstyrelsen.

I beredningen sägs att det inte gått att klargöra vem som har förorsakat skadan, och att kommunen inte har tillämpliga försäkringar. Reparationskostnaderna uppskattas till drygt 860 euro.

I kommunstyrelsen föreslog Carina Aaltonen, understödd av Sandra Listherby, att kommunen skulle betala, men alla andra röstade mot. Aaltonen och Listherby reserverar sig mot beslutet. (ms)