DELA

Jomala blir utan chefer

Jomala kommun blir tvungen att rekrytera ny förvaltningschef, fritidschef och biblioteks- och kulturchef.

Den nuvarande förvaltningschefen, fritidschef Margita Söderqvist, slutar i maj på grund av nytt jobb

I höst försvinner dessutom biblioteks- och kulturchefen Gunilla Jansson då hon går i pension. (tt-s)