DELA

Jomala behöver fler dagisplatser

Behovet av barnomsorgsplatser fortsätter att öka i Jomala.
Enligt en färsk utredning från kommunens socialförvaltning kommer det år 2016 att finnas behov av ytterligare 56 platser, två avdelningar för 3-6 åringar och en avdelning för 1-3 åringar.
Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå att fullmäktige tillsätter ett utskott för att ta fram en långsiktig strategi för utvecklingen av kommunens barnomsorg. (tt-s)