DELA

Jomala behöver fler dagisplatser

JOMALA. Det finns ett stort behov av fler dagisplatser i Jomala. Inför hösten har 88 ansökningar om barnomsorg lämnats in och endast 73 platser kan erbjudas. Behovet är störst i Kalmarnäs där 26 ansöker om Österkullas totalt 11 lediga platser. Dessutom har 70 ansökt om fritidshemmens totalt 39 platser.
Pengar för utbyggnad av daghem har reserverats i ekonomiplanen för 2011-2013 men ett permanent nybygge hinner inte bli klart till hösten. Kommunstyrelsen beslöt därför att i första hand räkna på vad en modullösning vid Österkulla daghem skulle kosta.
Dessutom skall man höra vad skolnämnden anser om att utnyttja utrymmen i Södersunda skolas för eftisverksamheten. Vid Vikingaåsens skola finns det redan tillräckligt med utrymmen för eftisverksamhet. (tt-s)