DELA

JO utreder kö till operation

Kötiden för protesoperationer i knäleden vid ÅHS var under hela 2014 minst 40 veckor, det vill säga längre än den sex månaders vårdgaranti som hälso- och sjukvårdslagen stadgar om.

Det konstaterar justitieombudsman Petri Jääskeläinen som före den 15 maj vill veta vad ÅHS tänker göra åt problemet.

I samtliga övriga sektorer inom ÅHS håller man köerna inom lagstadgad tid.

Jääskeläinen besökte Åland i december för att bland annat granska just kötiderna. (tt-s)