DELA

JO-prick för språkfel i studentexamen

Justitieombudsmannen prickar Studentexamensnämnden för ett översättningsfel i 2009 års studentskrivningar. I det svenskspråkiga provet i samhällslära var det finska ordet ”kriisinhallinta” felaktigt översatt till krisförvaltning istället för krishantering, skriver Hufvudstadsbladet.
Felet gjorde uppgiften svårbegriplig enligt läraren Jonas Forsman, och han gjorde en JO-anmälan. Nu har JO alltså beslutat att pricka Studentexamensnämnden för felet.
Som Nya Åland skrivit tidigare fanns det språkfel även i vårens studentskrivningar i fysik- och engelskaproven. Studentexamensnämnden har meddelat att de svenskspråkiga eleverna kompenserades för felen. 2009 fick eleverna ingen kompensation eftersom de trots felet presterade lika bra som de som skrev på finska, enligt Hbl. (as)