DELA

JK får svar från Ålands polismyndighet

Biträdande justitiekanslern har granskat öppna ärenden hos Ålands polismyndighet och vill ha svar på några frågor. Landskapsregeringen beslöt att låta de berörda förundersökningsledarna Henrik Hagelberg, Olof Lindqvist och Teijo Ristola svara på frågorna.
Det handlar om ett ärende vars rubricering ändrats flera gånger. Fyra cigarrettfimpar kastades in i Jomala biblioteks återlämningslucka och först rubricerades gärningen till sabotage och ändrades sedan till olika grader av skadegörelse. Dessutom är det några fall där det är oklart om ärendet är avslutat eller inte. Hagelberg och Lindqvist förklarar de sistnämnda med att det varit missförstånd eller misstag som orsakat frågetecknen.
I det förstnämnda fallet konstaterar Ristola att han angivit den slutgiltiga rubriceringen av cigarettfimpsfallet som försök till skadegörelse på basen av sin tidgare erfarenhet med liknande fall och anser sig inte beroende av vad CKP eller åklagare rubricerat åtalet till.
– I min tidigare befattning har jag satt mig in i problematiken kring förberedelse, försök eller fullbordad gärning och jag anser att åklagarens synpunkt på ärendet inte binder mig som undersökningsledare i detta fall, skriver Ristola. (ns)