DELA

Jansson ny bas i Saltvik

SALTVIK. Kommunfullmäktiges ordförande Bert Häggblom har flyttat till Mariehamn. Därmed har han förlorat sin valbarhet och avgått från sitt uppdrag. Kommunfullmäktige beslöt vid sitt senaste möte att Christian Ekström nu blir ordinarie medlem i kommunfullmäktige.
Till ny ordförande valdes Runa Lisa Jansson. Runar Karlsson blir vice ordförande. (mt)