DELA

Jansson föreslås leda hamnbolag

Infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson (M) föreslås bli enda ordinarie styrelseledmot i aktiebolaget Mariehamns hamn Det framgår av förslaget till bolagsbildningsavtal som presenteras på stadsstyrelsens möte nästa vecka.
Som styrelsesuppleant föreslås Ulla Andersson (S). Vd utses senare av styrelsen i enlighet med bolagsordningen.
Stadsdirektörens förslag är att stadsstyrelsen godkänner bolagsbildningen. (ao)