DELA

Jansryd blir kommundirektör

Mattias Jansryd blir ny kommundirektör i Lumparland.

Mattias Jansryd, som nu är kommunsekreterare i Jomala, har en filosofie kandidat-examen från Umeå universitet i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering. Han var kommunstyrelsens förslag och fullmäktiges beslut var enhälligt.

Fjorton personer sökte tjänsten som blev ledig efter att Ann-Sofie Silvennoinen utsetts till social- och hälsovårdsdirektör i Borgå stad.

Kommunstyrelsen omvaldes i sin helhet för två år. Brage Wilhelms är ordförande och Lil Strandholm-Karlsson viceordförande. (pd)