DELA

Jan-Erik Karlström tillbaka till Föglö

Församlingspastorn i Vårdö kapellförsamling Jan-Erik Karlström har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Ålands södra skärgårdsförsamling från den 1 januari till den 31 maj nästa år. Dock högst tills tjänsten blir ordinarie besatt. Detta meddelas från Domkapitlet.
Karlström var tidigare kyrkoherde på Föglö, innan församlingarna i södra skärgården slogs samman.
Samtidigt ledigförklaras kyrkoherdetjänsten i Ålands södra skärgårdsförsamling att sökas senast den 27 december.
Domkapitlet har beslutat uppföra enda sökanden tf kyrkoherden i Ålands södra skärgårdsförsamling Tomi Tornberg på valförslag för kyrkoherdetjänsten i Malax församling.
Kaplanen i Mariehamns församling Kent Danielsson har beviljats tjänstledighet från kaplanstjänsten fram till den sista april nästa år och förordnats att under samma tid fortsätta sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling. (ka-f)