DELA

Jämställdhetschef kan fortsätta jobba

Lantrådet Katrin Sjögren har vid enskild föredragning beslutat att chefen för jämställdhetsfrågor, Vivan Nikula, kan fortsätta arbeta vid landskapsregeringen till den sista december 2019. Beslutet fattades med anledning av att Nikula uppnått avgångsålder.

Nikula förordnades även som tillfällig avdelningschef för regeringskansliet för perioden 1.9–31.12 i år. (ms)