DELA

Jämställdhet i Kumlinge

KUMLINGE. Föreläsningar, enkätundersökning och en jämställdhetsplan satsar Kumlinge kommun på i höst. Under temat jämställdhet har man bjudit in jämställdhetskonsulten Malin Gustavsson som föreläsare. Personalen har även fått svara på en enkät för att upptäcka om det finns könsrelaterad eller annan diskriminering på arbetsplatsen.
– Enkäten är nu insänd för analys och Malin Gustavsson återkommer i början av december för en genomgång av enkäten, säger kommundirektör Jim Eriksson.
Kommunen arbetar också på en jämställdhetsplan, som krävs enligt lagen av en arbetsplats med fler än 30 anställda i regelbundet arbete.
– Utmaningen blir att hitta konkreta saker att göra. Det mest konkreta är att se på lönerna. Tillsvidare har kvinnorna lägre medellön.
Till arbetet med jämställdhetsplanen hör också att kartlägga lönerna. (ns)