DELA

Jämlikhetsplan godkändes

Socialnämnden godkände på sitt senaste möte förslaget till ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för barnomsorgen i Mariehamn.

Planen godkändes efter att en del av en mening ströks. På förslag av Anna-Lena Groos (MSÅ) ströks ”All barnomsorgspersonal skall arbeta aktivt för att motverka traditionella könsmönster och könsnormer …”.

I stället lyder meningen ”All barnomsorgspersonal skall arbeta aktivt med frågor kring jämställdhet och likabehandling både i personalgruppen, i arbetet med barnen och i mötet med föräldrarna.”

I planen ingår att daghemsavdelningarna nu ska ta fram konkreta planer och handlingssätt för sin verksamhet under perioden 2018–2020. (eh)