DELA

Jämlikhetens år öppnas

I år är det jämlikhetsfrågor som är temat på det Europeiska året. Meningen är att motarbeta all form av diskriminering vare sig den är till exempel etnisk, religiös eller sexuell.
Under året skall man också informera Europas medborgare om deras rättigheter och skyldigheter och om fördelarna med ett rättvist, solidariskt och jämlikt samhälle.
Frågorna kommer att tas upp på en bred front i bland annat massmedia och i kultur- och idrottslivet. Dessutom ordnas seminarier och nästa vecka är det dags för det första – ”Med lika möjligheter som mål- Är möjligheterna lika för alla?” i Helsingfors.
Ålands diskrimineringsombudsman , Veronica Larpes-Papadopoulou har inbjudits till öppningsseminariet, som kommer att ta upp flera av jämlikhetens kärnfrågor.