DELA

Jaktvårdsföreningar får 61 705 euro i bidrag

Landskapsregeringen har beviljat 15 jaktvårdsföreningar sammanlagt 61 705 euro i bidrag för deras ordinarie verksamhet under 2014. Av det beviljade bidraget utgör ungefär 30 000 euro bidrag för viltvårdsåtgärder för sjöfågel. Föreningarna hade ansökt om 84 277 euro.
Utöver verksamhetsbidragen har fem jaktvårdsföreningar beviljats bidrag för skjutbaneverksamhet, sammanlagt 6 695 euro, och en förening har fått bidrag på
2 000 euro för att köpa en luftvärmepump. (ml)