DELA

Ja till nytt avtal för Waldorfskola

JOMALA. Kommunstyrelsen har godkänt det förslag till nytt avtal som Waldorf Åland arbetat fram för finansieringen av verksamheten. Skolan har paus under detta läsår på grund av den oklara finansieringsmodellen men avser öppna igen höstterminen 2019.

Det nya avtalet gäller retroaktivt för vårterminen 2018 och ska gälla även under nästa år.

Den 1 januari i år ändrades grundskollagen så att landskapet betalar landskapsandel direkt till huvudmannen för en ersättande skola. Den summa som Waldorf Åland får per elev och år i landskapsandelar är 5 291 euro. ’Det innebär att kommunernas del av finansieringen minskar till 4 000 euro per elev och år.

För Jomala innebär det nya systemet en merkostnad på 6 000 euro som i första hand ska hanteras inom skolförvaltningens ram. (ao)