DELA

Ja till etapp två vid Trobergshemmet

MARIEHAMN. Stadens byggnadsnämnd har sagt ja till bygglov för etapp två av Trobergshemmets om- och tillbyggnad.
Byggkroppen som är längst västerut på tomten rivs och ersätts med ett tvåvåningsbygge på 855 kvadrat, med plats för bland annat kök, grupprum och boenderum. Källaren blir kvar.
Bygglov ges också för takbygget på Vikingterminalen i Västerhamn. Under taket blir det en kallvind som på sikt skall ersättas av kontorsutrymmen.
Båtbyggaren Kenneth Holmström får bygglov för ett båtbyggeri på 200 kvadrat i sjökvarteret, söder om hans bror Hasse Holmströms båtbyggeri.
Stiftelsen Sjökvarteret får bygglov för ett nytt båthus vid stranden sydost om det nya båtbyggeriet.
Goodtech Environment får bygglov för en tillbyggnad av kontorsdelen med 94 kvadrat norrut på tomten vid Godbyvägen i Norrböle.
En fastighetsinnehavare på Västra Stenliden måste minska infarten som nu är tolv meter bred till högst fem meter. Den tidigare ägaren hade breddat infarten. (pd)