DELA

Ja till balkong på k-märkt hus

Ägarna till det k-märkta huset på Stavamostersvägen 4 i Mariehamn får behålla den balkong på västra sidan som man redan har byggt. Det beslöt byggnadsnämnden i går kväll och följer med det ett utlåtande från stadsarkitekten.

Däremot måste fastighetsaktiebolaget som äger byggnaden återställa den nymålade fasadens färg till den ursprungliga och också ta bort plåtinfattningar som man utan tillstånd satt in vid hörnfönstren.

Huset planerades på 1930-talet av byggmästaren Fritiof Lindblom. Det representerar en typisk stadsvilla i funkisstil och k-märktes 1991. (tt-s)